Båthavnbrukere

Enkel båthavnoversikt på alle plattformer. Sett av noen minutter og oppdag at SAM Booking vil gjøre din hverdag enklere.

 

FULL KONTROLL

SAM Booking er et grafisk oversiktsprogram som forenkler din hverdag, når det gjelder bestilling av din båtplass i din hjemmehavn. Ved hjelp av SAM Booking-programmet kan du melde deg inn som medlem i den havnen du ønsker medlemskap i, søke båtplass, se muligheter for fremleie og de fasiliteter som havnene kan tilby.

 

RIKTIG FOKUS

Å skaffe seg båtplass i en båthavn/marina krever mye forarbeid og søking. Her blir SAM Booking et viktig redskap. SAM Booking hjelper deg med å skaffe deg full oversikt over ledige båtplasser i din drømmehavn.


REDUSER PAPIR OG TELEFONER

SAM Booking er bygget opp slik at du som kunden/båtplassbrukeren selv kan bestille – ledige plasser i havnen, eller du kan bytte internt i havnen, framleie, om ønskelig si opp din båtplass. Som båtplassbruker vil du ha full kontroll til enhver tid, alt styrer og vises i SAM Booking. Du slipper skjemaer, notater, visninger og telefoner over informasjon om den enkelte plass. Du som bruker vil selv finne de nødvendige opplysninger om din drømmeplass i din havn.

 

ORDRE

SAM Booking gir deg tilbakemelding om din bestilling i form av en ordre som danner grunnlag for ditt leieforhold til havna. Ordren sendes tilbake til deg på din registrerte E-post.

 

BRUKERVENNLIG

Alle påstår at de har et brukervennlig system-det gjør vi også. Bare det at SAM Booking ER BRUKERVENNLIG! Du trenger ikke lange og tunge bruker kurs for å kunne ta i bruk SAM Booking, ei heller tunge og til dels uforståelige brukermanualer for å komme i gang. Husk SAM Booking er laget av folk som kjenner problemet og i et språk som alle forstår. Og ikke minst SAM Booking er et visuelt program.

 

TILGJENGELIG

SAM Booking er et skybasert visuelt databaseprogram som alltid er tilgjengelig fra PC, Mac, nettbrett og mobile enheter. Det vil si så lenge du har mobil- eller internettdekning så fungerer programmet.

 

OPPRETT PROFIL

Ved hjelp av SAM Booking kan du på en enkel og grei måte opprette din profil, som du så knytter mot den havnen du til enhver tid vil bruke. SAM Booking gir deg mulighet til å være medlem av flere havner og du kan også bestille båtplasser i flere havner. Din e-post er brukernavn, og så lager du selv eget passord med minimum 6 tall og bokstaver. Da er du i gang til å bruke SAM Booking.

 

TIPS DIN BÅTHAVN OM SAM BOOKING!

FacebookYouTube
Logg Inn